ప్రేమలో పడ్డాను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ప్రేమలో పడ్డాను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ప్రేమలో పడ్డాను-Telugu Christian Song Lyrics


ప్రేమలో పడ్డాను… నేను ప్రేమలో పడ్డాను…
ప్రేమలో పడ్డాను నేను ప్రేమలో పడ్డాను
నా యేసు ప్రభుని ప్రేమలో పడ్డాను
ప్రేమలో ఉన్నాను నేను ప్రేమలో ఉన్నాను
నా యేసు ప్రభుతో ప్రేమలో ఉన్నాను
స్వార్ధ్యం కలిగిన ప్రేమ కాదు – లాభం కోరే ప్రేమ కాదు
కొద్ది కాలమే ఉండే ప్రేమ కాదు – ఆహ శాశ్వతమైన యేసుని ప్రేమ
మోహం కలిగిన ప్రేమ కాదు – మోసం చేసే ప్రేమ కాదు
పై అందం చూసే ప్రేమ కాదు – పరిశుద్ధమైన ప్రేమ
ఇదే కదా ప్రేమంటే – (2)
ఈ లోక ప్రేమ కాదు అగాపే ప్రేమ
దేవుని ప్రేమ ఇది          ||ప్రేమలో||

మొదటగా ప్రపోజ్ చేసింది నేను కాదు
నా ప్రియుడే తన ప్రేమ వ్యక్తపరిచే
మొదటగా ప్రేమించింది నేను కాదు
నా యేసే తన ప్రేమ వ్యక్తపరిచే
కోరినాడు పిలిచినాడు – నేను ఎదో మంచి వ్యక్తినైనట్టు
కుమ్మరించే ప్రేమ మొత్తం – నేను తప్ప ఎవ్వరు లేనట్టు
ఆకశాన తనలో తాను – పరిపూర్ణునిగా ఉన్న ప్రభువుకు
భువిలో నాపై ప్రేమ ఎందుకో
ఏమి తిరిగి ఇవ్వలేని – ఈ చిన్న జీవి పైన
ప్రభువుకు అంత ప్రేమ దేనికో
హే… ఇంత గొప్ప ప్రేమ రుచి చూసాక
నేను ప్రేమించకుండ ఎట్లా ఉంటాను
అంత గొప్ప ప్రేమ చూపు ప్రేమికునికి
ఐ లవ్ యు చెప్పకుండ ఎట్లగుంటాను        ||ఇదే కదా||

తన ప్రేమకు ఋజువేంటని నేనడుగక ముందే
నా ప్రియుడు తన ప్రేమ రుజువు పరిచె
ప్రేమకు ఋజువేంటని నేనడగక మునుపే
నా యేసు తన ప్రేమ రుజువు పరిచె
పాపమనే కూపమందు – నేను బంధీనైయుండఁగా
పాపమనే అప్పు చేత – బానిసై నేను అలసియుండగా
గగనపు దూరము దాటి వచ్చి – సిలువలో చేతులు పార చాపి
నువ్వంటే నాకింత ప్రేమనే
రక్తముతో నను సంపాదించి – నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి
నీపై పిచ్చి ప్రేమ నాకనే
హే… నన్ను తన సొత్తు చేసుకున్నాడు
నా పాప కట్లు తెంపి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు
మరల వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడు
అని నిశ్చితార్ధం చేసుకొని వెళ్ళాడు      ||ఇదే కదా||

ప్రేమతో నా ప్రియుడు రాసెను ప్రేమ లేఖ
వాక్యమనే పరిశుద్ధ ప్రేమ లేఖ
ప్రేమతో నా యేసు రాసెను ప్రేమ లేఖ
వాక్యమనే పరిశుద్ధ ప్రేమ లేఖ
ఆ లేఖ చదువుతుంటే – నా ప్రియుని తలపులు నాలో నిండే
ప్రభుని ప్రేమ లోతు తెలిసి – నా యేసుపై పొంగి పొరలే
రేయింబవలు ప్రభు కావాలని – తనతో ఎప్పుడు కలిసుండాలని
నా ప్రాణము పరి తపియించెనే
యుగయుగములు నన్నేలేడివాడు – అని త్వరలోనే రానున్నాడని
ఆత్మలో కలిగే ప్రేమ పరవశమే
హే… వింత అయిన ఆ యేసు ప్రేమ గూర్చి
నేను సర్వ లోకమునకు చాటి చెబుతాను
యేసు రక్తమందు శుద్ధులైన వారే
ఆ ప్రేమ రాజ్యమందు ఉందురంటాను        ||ఇదే కదా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ప్రేమలో పడ్డాను"?

___ written the lyrics of " ప్రేమలో పడ్డాను".

SINGER OF "ప్రేమలో పడ్డాను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ప్రేమలో పడ్డాను"