Song lyrics for Ladies And Gentlemen Song

Ladies And Gentlemen Song Song Lyrics in English Font From Taxiwala Movie Starring Vijay Devarakonda , Priyanka Jawalkar . in Lead Roles. Cast & Crew for the song " Ladies And Gentlemen Song" are Vedala Hemachandra & Jakes Bejoy, Krishna Kanth , Rahul Sankrityan

Ladies And Gentlemen Song Song Lyrics

Ladiès And Gèntlèman
Munupèynnadu Lèni Brahmmandamayna
Nruthyalu Abhinaymtho
Adhbuthamayina Natèè Natulatho
Mi.. Mundhukosthunna
èi Janapadha Chithraniki
Swaagatham Suswaagatham

Chèthigèètha Maripoyè Ivaalè
Luck Nannu Chusi Paka Paka Navvèlè
Thalupu Thèrèchi Nakosam Vèchèlèy
Luck Nannu Inka Naku Thirugulèdhulèy
Bad Luck Poyi Gud Luck Vacchèy
Lifè Rangè Changè Aipoyèlèy
Hèy Raalèy Cash Varsham
Kalalanni ènka Sathyam
What A Jaathakam

Yèvvadaina Kani
Naa Mundu Chèthulètthèy
Supèr Aina Job Vucchè
Nannu Dhaati Pooyè
Chancè Antu Lènèy Lèdhèy
Antha Pèddha Dabu Vocchè

Hèy Past Kinka Chèckku
Pèttèsthu Blank Chèckku
Luck Koddhi Dhakkèyra
Dhakkèyra Rèy
Stèppu Midha Stèppu
èkkakinka Thappu
Antu Lift Vochèra

Lèggu Occhèra
Naaku Occhèraa

Sing Song Machha
Singèy Raa..
èppudinka Nènu King èy Ra
Poor Annamata Kang èy Ra
Ding Dong All Is Wèll èy Ra

Lèkka Looki Radhu Gst
Tharagabodhu ènka Royality
Rajyalu Lèyni Raja Nè
èlaali Inka Lokannè

èmaindho Yèkkadagindho
Luck Vacchèyti Dharilona
Vacchèsi Yèchata Dhakkundhoo
Yèdhuru Vachi Kaugilinchulèmoo

Innaallu..
Sing Song Machha Sing Raa
Baadhalonèy Unna
Ippudinka Nènu King Raa
Kasèpu
Luck Pacchabottu King Raa
Vèchi Vundanèla
Ding Dong Ping Pong Raa

Hèy Past Kinka Chèckku
Pèttèsthu Blank Chèckku
Luck Koddhi Dhakkèyra
Dhakkèyra Rèy
Stèppu Midha Stèppu
èkkakinka Thappu
Antu Lift Lochèyra

Yèvvadaina Kani
Naa Mundu Chèthulètthèy
Supèr Ayina Job Vocchèy
Nannu Dhaati Pooyè
Chancè Antu Lènè Lèdhèy
Antha Pèddha Dabu Vocchè

Hèy Past Kinka Chèckku
Pèttèsthu Blank Chèckku
Luck Koddhi Dhakkèyra
Dhakkèyra Rèy
Stèppu Midha Stèppu
èkkakinka Thappu
Antu Lift Vochèra


Song Name Ladies And Gentlemen Song lyrics
Singer's Vedala Hemachandra & Jakes Bejoy, Krishna Kanth
Movie Name Taxiwala
Cast Vijay Devarakonda , Priyanka Jawalkar .

Which movie the "Ladies And Gentlemen Song" song is from?

The song " Ladies And Gentlemen Song" is from the movie Taxiwala.

Who written the lyrics of "Ladies And Gentlemen Song" song?

Rahul Sankrityan written the lyrics of " Ladies And Gentlemen Song".

singer of "Ladies And Gentlemen Song" song?

Vedala Hemachandra & Jakes Bejoy, Krishna Kanth has sung the song " Ladies And Gentlemen Song"